Syed Shah Akbar Basha Qadri

Sajjada Nasheen HAZRAT SYED SHA ABDULRAHIMAN EDRUS BASHA QUADRI CHISTHI AL ADANI (R.A.)
Gutupalli Karnool Dist. Andhra Pradesh, India